Om Oss

Sällströms är ett gediget familjeföretag, som har utvecklats och växt med hjälp av fyra generationer.

1922: Edvin Sällström startade företaget Sällströms, verksamheten utgjordes då av en smedja.

1930-talet: Edvin utvidgade verksamheten med försäljning av cyklar, mopeder och lättviktare, denna verksamhet fortgick fram till andra världskriget.

1948: Efter andra världskriget kom nästa generation in i företaget, Torsten Sällström. Torsten var genom sin militärtjänst utbildad bilmekaniker, därav utökades verksamheten med bilreparationer och företaget växte.

1949: Tecknades avtal med ESSO för försäljning av bränsle.Bilverkstadsdelen började växa kraftigt, eftersom bilparken i Sverige började återhämta sig efter kriget.

1952: Sällströms auktoriserades för Volkswagen-service.

1956: Företaget utökades med ännu en verkstadsdel för bilar och arbetet med cyklar och motorcyklar avvecklades.

1963: Edvin Sällström avlider och andra generationen Torsten Sällström tar över verksamheten, och driver den vidare i samma anda.

1972: Thomas Sällström börjar i företaget, verksamheten utökas nu med försäljning av bilar åt Volkswagen.

1975: Bilförsäljningsdelen utökas med försäljning av AUDI.

1986: Byggs en ny bilhall och tredje generationen, Thomas övertar företaget. Samtidigt omprofileras bensinanläggningen till Statoil.

1992: Hela anläggningen ödeläggs i en brand. En ny anläggning byggs snabbt upp och på nio månader är verksamheten i full gång igen.

1992: SEAT introduceras på ett fåtal platser i Sverige. Sällströms visar intresse om att få bli återförsäljare för SEAT.

1994: Sällströms blir den första återförsäljaren i landet, utanför Stockholm, som inte var återförsäljare för VW, att representera SEAT. Detta visar sig vara ett lyckat koncept, försäljningen får en rivstart. Detta blir startskottet för SEAT som snabbt kontrakterar ytterligare nya återförsäljare. Samtidigt avslutas försäljningen av VW och Audi.

2009: Företaget når en ny nivå av försäljning och Adam Sällström börjar arbeta i företaget.

2011: Sällströms bilhall byggs ut ytterligare och försäljningsytan fördubblas.

2015: Bensinanläggningen omprofileras till Ingo.

2016: Utbyggnad av skadeverkstaden, som tas i bruk 2017.

2017: Företaget drivs nu av den fjärde generationen, Adam Sällström.

2018: Auktoriseras åter för service av VW-personbilar VW-transportbilar.

2020: Sällströms auktoriseras för service av Skoda.

2022: Företaget passerar ny milstolpe, 100 år.

2024: Nya tider händer på nybilsfronten, där näthandeln tar över mer och mer. Företaget upphör samtidigt med nybilsförsäljning och fokuserar på begagnatförsäljning. Samt utökar verkstadssidan med flermärkesutbud.

1922: Edvin Sällström i mitten.

1953: Strax innan rivningen av äldre delen av byggnaden.

1963: Torsten Sällström tar över.

1966: Serviceverkstad.

Back to top